Iowa Heritage Digital Collections
State Library of Iowa

Browse Items (497 total)

Iowa River ice jam, Iowa City, Iowa, March 20, 1941
Iowa River dike construction, Iowa City, Iowa, ca. 1934
Iowa River dike, east bank, Iowa City, Iowa, January 22, 1934
Iowa River dike, Iowa City, Iowa, January 22, 1934
Iowa Avenue Bridge from east bank, Iowa City, Iowa, ca. 1930
Output Formats

atom, dcmes-xml, json, omeka-xml, rss2